ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 50 ปี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

logo contest

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยมหิดล ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่ enhr@mahidol.ac.th, jarinee.ioc@mahidol.ac.th โทร 02 441 5000 ต่อ 1126
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสากล ฐินะกุล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สมัยที่ 2

Poster

23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.15 น. คุณสากล ฐินะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมี รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของสมาคมฯ การรายงานงบการเงินในบัญชีสมุดฝากเงินในสถาบันการเงินประจำปี 2564 และการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ทั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ คุณสากล ฐินะกุล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นสมัยที่สอง การประชุมจัดขึ้นเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ณ ห้องประชุม 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting